söndag 12 april 2009

Några användbara skrivarverktyg


Det finns förstås många olika verktyg för skrivande. På ett sätt kan man se orden, meningarna och de stycken man skriver som verktyg. (Eller är de råmaterial?)

Här menar jag dock mer konkreta verktyg, hur får man ner sitt skrivande på bästa sätt? Hur kan man organisera det? Jag listar här några som jag provat (mer eller mindre) och tyckt om. Samtliga verktyg jag rekommenderar här är gratis, några är till och med fria som i fri programvara där man har tillgång till källkoden.

För själva skrivandet så har jag i olika skeden använt dessa:

 1. OpenOffice.org Vanlig ordbehandlare (+ presentations, kalkylblad, mm). Fungerar att använda redan från början i skrivandet men kommer framför allt till sin rätt när man vill få till layout och liknande. Openoffice.org har svensk ordlista och thesarus.
 2. yWriter  Ordbehandlingsdelen här är relativt enkel. Den stora fördelen med yWriter är att den är inriktad just för att man ska skriva skönlitteratur. (Noveller och romaner, för den som skriver lyrik är troligen inte yWriter till så stor hjälp. Verkat man skriver delas upp i kapitel och stycken. Varje kapitel och stycke kan ha en kort beskrivning. Dessutom innehåller styckena själva brödtexten. Det gör det lätt att planera skrivandet. Det går att börja med att skapa alla kapitel med respektive titel och beskrivning. Sedan kan man skapa stycken i varje kapitel med sina beskrivningar. Och till sist kan man skriva själva texten. Det går naturligtvis att välja ordning på detta utifrån tycke och smak. Uppdelningen gör att det är lätt att flytta stycken inom och mellan kapitel. Dessutom kan stycken klassificeras utifrån olika kategorier som man definierar själv och det finns plats för att beskriva de personer som ingår i berättelsen.
  En trevlig funktion är att det går att sätta hur många ord man tycker att berättelsen ska ha och när den ska vara färdig, man ser då en räknare som visar hur många ord man måste skriva per dag för att bli färdig i tid. 
  När berättelsen är färdig kan man exportera den till rtf (rich text format) och ett antal andra olika varianter. 
 3. Celtx  är ännu ett verktyg inriktat för skrivande. Det som skiljer ut det från yWriter är att Celtx är specialiserat för att skriva film- eller teatermanus. (Med ett par varianter som manus för serietidningar och radioteater.) Det gör att det skrivna blir uppdelat i akter och scener (sidor och rutor för fallet serier). Den stora styrkan med celtx är att det formatterar texten på standardsätt just för denna typ av manus. Till exempel hamnar rollnamnen centrerade på en egen rad följada av dialogtexten. Till varje scen kan man koppla utrustning som behövs för just den scenen vilken låter hjälpsamt för dem som går så långt som till en riktig filminspelning. Det går också att koppla storyboards till scener. Planeringsmöjligheterna känns sämre än i yWriter men för dem som skriver för film och teater måste detta vara ett mycket bra verktyg.
  (Jag har hört att ett sätt att komma förbi blockeringar är att skriva ett bokmanus som om det vore ett filmmanus och vill man prova det så passar celtx också bra.)

Även om särskilt yWriter ger bra stöd för att planera så kan man ibland vilja samla ideer och lösa bilder utan att koppla dem till någon specifik historia. Två verktyg för att strukturera tankar som jag tycker verkar bra är:

 1. FreeMind tillåter skapande av så kallade Mind maps. Det är ett sätt att strukturera tankar som ett antal tillhörand linjer och "bubblor". Själv har jag använt det sporadiskt eftersom det inte riktigt fungerar på det sätt jag vill arbeta men många har haft stor nytta av det.
 2. Wikipad är en kombination av en wiki och notepad. Man skriver in sina texter relativt fritt men kan också skapa hyperlänkar mellan olika sidor. Sidorna kan klassificeras (till exempel sidor som innehåller personbeskrivningar) och det är då lätt att hitta alla sådana sidor. Jag använder wikipad flitigt, bland annat för att lägga in listor av personnamn, blandade ideer som ännu inte hunnit så långt att de blir en hel berättelse, beskrivningar av personer platser med mera.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Bloggintresserade